Stiftelsen Norsk Folkemuseum - et sted for faglig og personlig utvikling!

Våre museer

Samfunnsoppdraget vårt

Stiftelsen Norsk Folkemuseum har et nasjonalt mandat som kulturhistorisk museum. Vi skal forvalte og formidle kulturarv fra hele landet og alle deler av samfunnet. Museene i stiftelsen Norsk Folkemuseum skal være en kilde til kunnskap og glede for alle. Vår viktigste innsatsfaktor er kunnskapen og motivasjonen til våre ansatte. Vi arbeider sammen for at kunnskapen vår skal bidra til et bedre samfunn for alle. Verdiene våre er engasjert og modig.

  • Kunnskap

  • Bærekraft

  • Mangfold

Innsatsområder

For å løse oppgavene våre på best mulig måte, skal vi skape gode arbeidsplasser for faglig og personlig utvikling. Internt skal vi derfor prioritere arbeid med:

  • Organisasjon

  • Digitalisering

  • Kompetanseutvikling

Jobber du allerede hos Stiftelsen Norsk Folkemuseum ?

La oss rekruttere sammen og finne din neste kollega.

@teamtailor.com