Stiftelsen Norsk Folkemuseum logotype

Stiftelsen Norsk Folkemuseum - et sted for faglig og personlig utvikling!

Våre museer

Samfunnsoppdraget vårt

Stiftelsen Norsk Folkemuseum har et nasjonalt mandat som kulturhistorisk museum. Vi skal forvalte og formidle kulturarv fra hele landet og alle deler av samfunnet. Museene i stiftelsen Norsk Folkemuseum skal være en kilde til kunnskap og glede for alle. Vår viktigste innsatsfaktor er kunnskapen og motivasjonen til våre ansatte. Vi arbeider sammen for at kunnskapen vår skal bidra til et bedre samfunn for alle. Verdiene våre er engasjert og modig.

 • Kunnskap

  Vi utvikler og deler kunnskapen vår med samfunnet rundt oss.

 • Bærekraft

  Vi skal bidra til en grønnere hverdag, og bli anerkjent som et ledende museum innen bærekraft i Norden.

 • Mangfold

  Norsk samfunn og kultur er i kontinuerlig endring, og museene må være en del av dette.

Innsatsområder

For å løse oppgavene våre på best mulig måte, skal vi skape gode arbeidsplasser for faglig og personlig utvikling. Internt skal vi derfor prioritere arbeid med:

 • Organisasjon

 • Digitalisering

 • Kompetanseutvikling

Arbeider du allerede hos Stiftelsen Norsk Folkemuseum ?

La oss rekruttere sammen og finne din neste kollega.

@teamtailor.com